Ontwerpvisie

“Hoe ingewikkeld is het om het eenvoudig te houden?”

Technisch is tegenwoordig bijna alles mogelijk. Het gevaar daarvan is dat de installatietechniek te centraal wordt gesteld en een gemiddeld gebouw steeds meer – veelal kwetsbare – techniek herbergt. Terwijl het architectonische ontwerp zelf veel onvermoede kansen biedt. Want tegelijkertijd met de ontwikkeling in de techniek zijn ook de inzichten op het gebied van bouwfysica groter dan ooit. Nog beter wordt het als bouwfysica en techniek elkaar versterken, door in een vroeg stadium de kennis te integreren. Binnen ons adviesbureau heeft die kennisintegratie al vorm gekregen.
Ook extern is die samenwerking belangrijk. We willen zo vroeg mogelijk met de architect rond de tafel. In de praktijk voorkomt dit bijstellingen achteraf en dus onnodige vertraging en kosten. Het levert ook de mooiste ontwerpen op, waarbij architectuur, bouwfysica en techniek respectvol samengaan en onnodige toevoegingen achterwege blijven. Weglaten is de kunst. Dat ziet u terug in ons beeldmerk: less is more.

De steeds hogere ambities ten aanzien van de energieprestatie vragen om creatieve oplossingen. Dat dit streven vooralsnog geen plafond kent, bewijzen een aantal gerealiseerde projecten waar het energieverbruik en de CO2 uitstoot al tot nul is gereduceerd. Dergelijke opvallende resultaten kunnen we behalen dankzij onze jarenlange ervaring en een intensieve samenwerking met alle partijen. Vanaf de oprichting van het bureau – toen de term duurzaam bouwen nog geen begrip was – is het een vanzelfsprekend onderdeel van onze ontwerpvisie.
Al sinds 1981 streven we bij elk project naar een advies met een meerwaarde.

Bij alle aandacht voor het milieu en het energieverbruik zijn we nooit de mens uit het oog verloren. Pas als de gebruikers zich prettig voelen, functioneert het gebouw optimaal. Dat stelt hoge eisen aan het binnenklimaat, de akoestiek en andere bouwfysische aspecten, en aan de toegepaste techniek. Die is gebruikersvriendelijk in de ruimste zin van het woord.
De geïntegreerde benadering maakt dit allemaal mogelijk. Alleen zo kunnen we snel en flexibel opereren en ontstaan zowel in- als extern onbelemmerd disciplinaire dwarsverbanden.

Het is namelijk al ingewikkeld genoeg om het eenvoudig te houden.

Installatietechniek en Bouwfysica


Telefoon:

06 27 06 89 50

Email:

jpvanderweele@box.nl

Adres:

Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen