In dit gedeelte van de website brengen wij graag bouwfysische en installatietechnische thema’s onder uw aandacht.

Bouwfysica

Bouwfysica heeft betrekking op gezondheid, veiligheid en comfort voor woningen en utiliteitsgebouwen. In de ontwikkelfase van een bouwproject is het van groot belang het ontwerp te beoordelen op bouwfysische aspecten. Wij kunnen u adviseren in de volgende bouwfysische aspecten:
– Duurzaam bouwen
– Energiezuinigheid tot aan energie neutraliteit
– Ventilatie
– Daglicht
– Geluidwering gevel
– Interne geluidisolatie
– Ruimte akoestiek
– Warmte en vocht
– Thermisch comfort
– Brand- en vluchtveiligheid

Installatietechniek:

– Verwarming, ventilatie en koeling (geïntegreerde systemen)
– Sanitaire technieken.
– Regelinstallaties en GBS installaties
– Domotica, netwerk systemen.
– Elektrotechnische installaties.

Wanneer deze onderwerpen in een vroeg stadium in het ontwerp worden betrokken ontstaat in samenwerking met andere partijen (architect, aannemer, tekenbureau, installateur, etc.) een optimaal ontwerpproces. Zodat wijzigingen op tekentafel beperkt worden  en aanpassingen in de uitvoering voorkomen worden.

De overheid wil voor bovengenoemde onderwerpen weten of het ontwerp voldoet aan de regelgeving, voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Adviesbureau VanderWeele verzorgt deze berekeningen en rapporten voor uw bouwprojecten en begeleid dit vergunningstraject.

Installatietechniek en Bouwfysica


Telefoon:

06 27 06 89 50

Email:

jpvanderweele@box.nl

Adres:

Zuiderpark 26
9724 AJ Groningen